Naše usluge

Brzo – odgovorno – kvalitetno
Potražite našu lokaciju i zakažite dolazak online

* Urgadnja i aktivacija analognih i digitalnih tahografa
* Urgadnja i aktivacija SMART digitalnih tahografa
* Kontrola i pregled tahografa
* Provera tačnosti postavljene brzine (V set) graničnika brzine
* Preuzimanje i čuvanje podataka sa digitalnih tahografa i memorijskih kartica vozača
* Izdavanje uverenja o ispravnosti tahografa:
1. analognog (važi 1 godinu)
2. digitalnog (važi 2 godine)